BMI

Bạn có biết “mức béo phì” của chính mình không ?
 
Nếu bạn kiểm tra “BMI” độ béo phì của TANITA, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được.
Mình có bị mập không nhỉ ? Mình có gầy không ?
 
Hãy bắt đầu từ Register, và kiểm tra “BMI” nào !!

BMI