Xuất bản trang ngannguabeophi.com

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Tanita Vietnam đã xuất bản trang ngannguabeophi.com.
Tanita là một trong những công ty hàng đầu của Nhật Bản trên thế giới với tư cách là nhà sản xuất quy mô bắt đầu với máy đo tỷ lệ và thành phần cơ thể. Triết lý quản lý của Tanita là “Chúng tôi sẽ đóng góp cho sức khỏe của người dân trên thế giới thông qua “Bàn cân”. Tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ góp phần duy trì sức khỏe của mọi người thông qua “Bàn cân”.
Ngoài việc cung cấp nhiều thông tin khác nhau để duy trì sức khỏe, ngannguabeophi.com sẽ cung cấp thông tin có giá trị về sức khỏe mỗi tuần.
Ngoài ra, nếu bạn đăng ký làm thành viên, bạn có thể kiểm tra giá trị BMI trực tuyến để đưa ra quyết định về cân nặng của bạn là tiêu chuẩn hay béo phì.
Tanita Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên gửi thông tin chăm sóc sức khỏe đến bạn.