HA-680 BLK

Cân sức khoẻ cơ học có thiết kế màu bóng

  • Màu sắc đa dạng: Đen, Trắng, Vàng

  • Trọng lượng tối đa 130kg

  • Độ chia 1kg

  • Kích thước 310mm x 298mm x 64mm

  • Khối lượng 2.1kg